Doradztwo w sprawach nieruchomości

Kupno domu to istotna i ważna decyzja, lecz nie właściwe podjęta może skutkować utratą oszczędności całego życia.

Doradztwo prawne począwszy od zawarcia umowy aż po wstawienie mebli ma eliminować możliwe problemy, jakie mogą powstawać na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia, a także zabezpieczać przed nieuczciwością dewelopera lub innego sprzedającego.

W obszarze nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne doradzamy w zakresie nie tylko umów deweloperskich.

Szczegółowo wyjaśniamy postanowienia umowne i niebezpieczeństwa z nimi związane. Dzięki naszej pomocy ominiesz pułapki, takie jak kary umowne a równocześnie zadbamy, aby Twój interes został odpowiednio zabezpieczony na wypadek choćby nieterminowego wykonania inwestycji.

Chronimy Naszych Klientów przed konsekwencjami zawarcia umowy przedwstępnej z nieuprawnioną osobą, zastrzeżenia zaliczki zamiast zadatku, czy kupna nieruchomości obciążonej hipoteką ale także zasiedzeniem nieruchomości, które następuje jeśli zostały spełnione łącznie dwie przesłanki:

― posiadanie było samoistne i nieprzerwane

― upłynął dwudziestoletni termin (w przypadku złej wiary trzydziestoletni).

Szczegółowo wyjaśniamy kim jest samoistny posiadacz, czym jest dobra lub zła wiara posiadacza, kiedy zaczyna biec termin zasiedzenia i odpowiemy, czy w Twoim przypadku wszystkie te okoliczności wystąpiły.

Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie wynosi 2000 zł

  • użytkowania wieczystego nieruchomości

A ponadto w przypadku naruszenia prawa własności chronimy interes właścicieli w postępowaniach sądowych o:

1    wydanie rzeczy (roszczenie windykacyjne)

2    zaniechanie bezprawnych naruszeń i przywrócenie stanu zgodnego z prawem (roszczenie negatoryjne)

a także reprezentujemy Klientów w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości tak przed sądami powszechnymi jak i organami administracji.

Pomagamy w formalnościach w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym.