Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa z zakresu prawa rodzinnego. Nasze bogate doświadczenie zawodowe umożliwiło nam brać udział w wielu postępowaniach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Należy podkreślić, że rodzicielstwo nie opiera się jedynie na posiadaniu praw, ale też na dopełnianiu licznych obowiązków. Niestety rodzic często nadużywając swoich uprawnień wpływa negatywnie na wychowanie potomka. W takich sytuacjach sąd może postanowić o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawo przewiduje trzy przyczyny, które prowadzą do pozbawienia władzy rodzicielskiej:

  • nadużywanie władzy rodzicielskiej
  • zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich
  • brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej przez długi okres czasu na skutek różnego rodzaju przeszkód

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może wystąpić nie tylko w odrębnym postępowaniu rozpoczętym rozpoczętym w związku z jedną z w/w przyczyn. Sąd może zdecydowań o pozbawieniu, również w wyroku orzekającym o rozwodzie, separacji, ustalającym pochodzenie dziecka, a także unieważniającym małżeństwo.

Należy bezwzględnie podkreślić, że władza rodzicielska nie może być odebrana raz na zawsze. Jeśli ustały przesłanki, które warunkowały wyrok, sąd może na nowo przywrócić rodzicowi jego prawa i obowiązki względem dziecka. Ponadto sąd może orzec też tylko o zawieszeniu władzy rodzicielskiej, a nie od razu o jej pozbawieniu. Wszystko zależy od danej sytuacji w rodzinie i spełnieniu przedstawionych powyższych przesłanek.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to skuteczny sposób na zapewnienie dziecku dobrego rozwoju i beztroskiego dzieciństwa

Prawo rodzinne obejmuje bardzo delikatną sferę uczuciową rodziny, dlatego oprócz merytorycznej pomocy prawnej kancelaria gwarantuje zrozumienie i wsparcie.

  • Świadczymy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa rodzinnego
  • Ograniczamy udział rodziny w postępowaniu do minimum. Zawsze zapewniamy osobiste wstawiennictwo i reprezentację na wszystkich rozprawach sądowych.
  • Oferujemy pomoc przy wypełnianiu i gromadzeniu niezbędnej dokumentacji
  • Gwarantujemy stałe monitorowanie postępów w sprawie

Jesteśmy firmą elastyczną, dlatego zachęcamy do skorzystania z konsultacji drogą elektroniczną lub e-mailową. Zapraszamy również do osobistego spotkania w siedzibie kancelarii.