Upadłość konsumencka

Kancelaria prawna świadczy pomoc w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to druga szansa dla każdej osoby, która boryka się z trudnościami finansowymi. Celem ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest oddłużenie niewypłacalnego dłużnika. Z naszą pomocą mogą Państwo skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką i ogłosić bankructwo osoby fizycznej.

Upadłość konsumencka to nowy start dla osób borykających się z długami. Ogłoszenie bankructwa przywraca normalne warunki życiowe i daje szansę na nowy start.

Kancelaria prawna specjalizuje się w upadłości konsumenckiej osoby fizycznej

Świadczymy profesjonalną obsługę prawną w zakresie ogłoszenia bankructwa osoby fizycznej. W imieniu naszych klientów przygotowujemy wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Gwarantujemy osobistą reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy.

Kto może ubiegać się o bankructwo? 

  • Warunkiem do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Jednak jego fatalny stan finansowy nie jest wypadkową umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa.

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie bankructwa?

Sąd ma prawo do oddalenia wniosku o upadłość, gdy w okresie dziesięciu lat przed złożeniem wniosku:

  • prowadzono postępowanie upadłościowego względem dłużnika i zostało ono umorzone
  • dłużnik nie realizował ustalonego planu spłat wierzytelności
  • dłużnik nie zgłosił wniosku o ogłoszenie bankructwo ma według przepisów miał takowy obowiązek
  • czynności prawne wykonywane przez dłużnika były wykonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli

W przypadku pytań lub wątpliwości służymy pomocą i zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w siedzibie naszej kancelarii.