Podział majątku

Kancelaria prawna specjalizuje się w prowadzeniu spraw w zakresie podziału majątku. Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej, jak i ugodowej-umownej.

Zgodnie z mocą ustawy wspólność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa. Nie ma jednak przymusu ustawowego w tej kwestii, małżonkowie mają pełne prawo za pomocą umowy majtkowej zawieranej u notariusza rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową. Mowa tutaj o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, a także o rozdzielności z wyrównaniem dorobku.

Podział majątku może nastawić tylko w dwóch przypadkach, pierwszy obejmuje ustanie wspólności majątkowej. W trakcie jej trwania żaden z małżonków nie ma prawa zarządzać podziałem majątku. Momentem, w którym możemy mówić o jego podziale jest ustanie wspólności ustawowej, które warto podkreślić nie musi być równe z ustaniem małżeństwa. Zgodnie z literą prawa wyróżniamy ustanie wspólności z następujących przyczyn:

 • decyzja o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej tzw. Intercyza
 • sądowna rozdzielność majątkowa
 • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków
 • ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków
 • ogłoszenie separacji
 • rozwód
 • śmierć małżonka
 • unieważnienie małżeństwa

Jak przeprowadzić skuteczny podział majątku?

Podział majątku – podział wspólności majątkowej może powstać za pomocą:

 1. umowy – małżonkowie dzielą się wspólnym majątkiem. Należy jednak w formie aktu notarialnego podzielić nieruchomość, którą obejmuje majątek małżonkówpodział majątku Katowice - za pomocą umowy
 2. sądu – sąd orzeka o podziale majątku ustalając wysokość działów biorąc pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania wspólnego dorobku. Pod uwagę jest brany również nakład pracy przy wspólnym gospodarstwie domowym i wychowaniu dzieci.
  podział majątku Katowice - za pomocą sądu

Kancelaria prawna świadczy porady prawne w zakresie podziału majątku, a także oferuje swoją reprezentację w postępowaniach sądowych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie ugodowego i sądowego podziału majątku. Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy w indywidualny sposób z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach dotyczących podziału majątku, a mieszkasz w województwie małopolskim, to zapraszam do mojego oddziału kancelarii prawnej w Krakowie.

Podział majątku – Karków

Zachęcamy również do zapoznania się z naszym artykułem Podział majątku po rozwodzie.