Spadki

Jesteśmy kancelarią prawną posiadającą bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań spadkowych. Reprezentujemy skutecznie naszych klientów w zakresie nabywania spadków m. in. poprzez dziedziczenie ustawowe.

Podstawą prawną, które uregulowała dziedziczenie ustawowe są art. 931-940 kodeksu cywilnego. O dziedziczeniu ustawowym mówimy, gdy spadkodawca nie stworzył testamentu albo zawarł w nim osoby, które spadkobiercami być nie mogą.

Kodeks cywilny nakreśla, że spadkobiercami mogą być:

 • zstępni
 • małżonek
 • rodzice
 • rodzeństwo
 • zstępni rodzeństwa
 • dziadkowie
 • gmina i Skarb Państwa

Kancelaria prawna prowadzi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Nasi prawnicy sporządzając wnioski o stwierdzenie nabycia spadku poprzez dziedziczenie ustawowe. Dodatkowo ustalają krąg spadkobierców i stwierdzają, czy spadkodawca nie stworzył przed śmiercią testamentu. Świadczymy kompleksową obsługę każdego postępowania. Pomagamy spadkobiercom zaznajomić się z ogółem praw i obowiązków majątkowych, jakie na nich spoczywają w związku z nabyciem spadku.

Oferujemy profesjonalne porady prawne obejmujące dziedziczenie ustawowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa spadkowego:

 • porady prawne (dziedziczenie, sprawy spadkowe)
 • uzyskiwanie notarialnego poświadczenia dziedziczenia (pomoc w przygotowaniu dokumentacji)
 • sporządzenie wniosku o nabycie spadku
 • reprezentujemy Klientów w sprawach sądowych o dziedziczenie

Prawo spadkowe jest niezwykle istotną gałęzie prawa. Każdy z nas napotyka na swojej życiowej drodze sytuacje, w której staje w obliczu przyjęcia spadku. Nasza kancelaria gwarantuje indywidualne podejście do każdej sprawy. Wiemy, że spadek stanowi bardzo delikatną sferę życia prywatnego i jest wypadkową śmierci bliskiej osoby. Decydując się na współpracę z nami mogą Państwo liczyć nie tylko na fachową pomoc prawną, ale też wsparcie w tych trudnych chwilach. Minimalizujemy udział naszych Klientów w postępowaniach spadkowych, by ograniczyć im stresu w tym trudnym czasie.

Testament to sposób na przekazanie majątku wybranym osobom po śmierci. Kodeks cywilny reguluje kwestie w jakiej formie można sporządzić testament, by był on zgodny z prawem. Przepisy wyróżniają trzy formy testamentu:

 • Testament własnoręczny – holograficzny, pisemny – ten rodzaj testamentu spadkodawca sporządza własnoręcznie. Dokument musi być zawsze opatrzony datą i podpisem. Z treści zawartej w testamencie musi jasno wynikać komu przypada spadek i w jakiej części majątku.
 • Testament ustny – urzędowy, alograficzny – to rodzaj oświadczenia, które musi zostać złożone przy obecności co najmniej dwóch świadków i przedstawiciela administracji państwowej lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie zawsze zostaje spisane w stosownym protokole, odczytane na głos w obecności świadków, a następnie podpisane przez nich i spadkodawcę.
 • Testament ustny – szczególny – ten rodzaj testamentu ma zastosowanie w sytuacji, gdy istnieje obawa nagłej śmierci. Spadkodawca przy obecności trzech świadków oświadcza swoją wolę.

Należy bezwzględnie podkreślić, że uregulowanie kwestii spadkowych reguluje komu przypadnie majątek i zapobiega dziedziczeniu ustawowemu.

Testament własnoręczny to gwarancja prawidłowo przekazanego spadku bliskim po śmierci

Każdy spadkodawca powinien za życia rozważyć uregulowanie kwestii przekazania swojego majątku na wypadek śmierci. Niestety brak testamentu własnoręcznego często doprowadza do skłócenia rodziny przez późniejszy podział spadku. Warto zaradzić tego typu incydentom i uregulować kwestie spadkowe jeszcze za życia. Kancelaria  posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spadkowego. Służymy swoją fachową radą wszystkim Klientom rozważającym sporządzenie testamentu własnoręcznego. Nie warto pozostawiać swoich spraw losowi i wybrać najsłuszniejsze rozwiązanie jakim jest stworzenie testamentu. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego spotkania w siedzibie naszej kancelarii.