Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Jakie są zalety, a jakie wady wyroku o rozwód bez orzekania o winie? I co musi być spełnione by taki wyrok mógł wydać sąd?

Niewątpliwa zaletą wydania przez Sąd wyroku rozwodowego bez orzekania o winie stron jest szybkość postępowania, gdyż tego typu sprawy kończą się podczas jednej rozprawy.

Oznacza to też dużo mniejsze koszty takiego postępowania. Wadą tego jest jednak to,     że koszty postępowania sąd dzieli po połowie pomiędzy stronami, podczas gdy przy wyroku z orzeczeniem o winie to strona przegrywająca będzie obciążona całością kosztów postępowania. Ma to też znaczenie dla ewentualnego obowiązku alimentacyjnego jednego z współmałżonków wobec drugiego współmałżonka. Przy rozwodzie bez orzekania o winie obowiązek ten trwa maksymalnie 5 lat, podczas gdy przy wyroku z orzekaniem o winie, gdy drugi współmałżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego obowiązek ten może być dożywotni. Możliwość odstąpienia od orzekania o winie przewiduje art. 57 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W przypadku złożenia takiego wniosku przez obie strony sąd odstąpi od ustalania orzekania o winie stron w rozpadzie małżeństwa i orzeknie że żaden z współmałżonków nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Kliknij i zobacz, jak możemy Ci pomóc w sprawie o rozwód w Katowicach.