Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Czym się charakteryzuje rozwód z orzeczeniem o winie?

Otóż sąd wtedy ustala który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może ustalić, że ponosi ją jeden z małżonków lub że ponoszą winę oboje małżonkowie. Nie bada kto ponosi winę bardziej lub mniej. O winie możemy mówić wtedy, gdy następuje naruszenie obowiązków wynikających z przepisów oraz zasad współżycia społecznego, czyli godziwego postępowania, co prowadzi do trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Obowiązki wymienione są w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dochodzi też do tego obowiązek wierności i wzajemnej pomocy – także finansowej. Do zawinionego działania lub zaniechania najczęściej zalicza się: zdradę, porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu, pijaństwo lub inny nałóg, agresję werbalną i fizyczną, uchylanie się od pracy oraz pokrywania kosztów utrzymania dzieci i domu. Winę należy udowodnić, dowodami mogą być zeznania świadków, maile, SMS-y, historia rozmów na Facebook, portalach randkowych czy innych mediach społecznościowych, raporty policyjne, obdukcje lekarskie.

Czasami warto o ustalanie winy w rozpadzie małżeństwa zabiegać, gdyż ma to znacznie przy ustalaniu alimentów, a może mieć też znaczenie przy podziale majątku. Np. w takim wypadku gdy drugi z małżonków jest uznany za wyłącznie winnego alimenty mogą być zasądzone dożywotnio.

Kliknij i zobacz, jak możemy Ci pomóc w sprawie o rozwód w Katowicach.